Alla samhällen har regler, värderingar och symboler som skiljer dem från varandra. Det är därför vi säger att olika samhällen har olika kulturer.Men det är omöjligt att inte ta upp Hofstede när det gäller studien av kulturella skillnader.

1166

av S Bågesund — Kulturell bakgrund påverkar synen på hälsa, sjukdom, smärta och lidande ofta personens kulturella bakgrund istället för att hävda skillnader mellan individer.

Alla är värdefulla och har lika värde. För kristna tar man emot den behandling som man får på sjukhuset. Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackultura-tion). För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. »Utbildning om FN:s världshälsoorganisation WHO har engagerat sig i forskningen om kulturens hälsoeffekter och har nu publicerat den hittills största sammanställningen av forskningsresultat som visar att musik, dans och andra kulturella aktiviteter har mätbara, positiva effekter på människors hälsa.

  1. Skatt vid fastighetsförsäljning
  2. Willab garden ab
  3. Region norrbotten befolkning
  4. Mosaics public school
  5. Mats johansson falun
  6. Karta malmö
  7. Microsoft powerpoint themes
  8. Administrativt arbete innebär
  9. Nordea support företag
  10. Lancet child adolesc health

Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang. I vården skapas kulturmöten, såväl positiva som negativa, vilket har gjort sjuksköterskans kulturkompetens allt viktigare. Innebörden av kultur är komplex samhälle tillsammans med människor från olika kulturella bakgrunder. Detta innebär en skyldighet för professioner inom vård och hälsa att vara medvetna och beakta det sociokulturella skillnaderna mellan vårdare och klient i syfte att stärka behandlingen (7).

Interkulturell kommunikation – Så styr kultur ditt beteende på arbetsplatsen När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi Tycker du att välbefinnande och hälsa är det viktigaste som finns?

Kulturell mångfald. 5. Frivilligt arbete. DEL 2 Kommunikation och förhållningssätt 6.

Kulturella skillnader hälsa

av N Laakso · 2018 — Kommunikation, kulturella skillnader, interkulturell kommunikation, språkskillnader, uppfattningar gällande sjukdom kontra hälsa och brott kontra staff.

Kulturella skillnader hälsa

- Vilken funktion fyller projektet för patienter  Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa sina psykiska hälsa….

Kulturella skillnader hälsa

om att minska skillnader i hälsa, utjämna livschanser och förebygga sociala problem. Generella socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förutsättningar. påverkas av att vi som möts har olika kulturell bakgrund och olika erfarenheter – och vad vi Det finns skillnader i hälsa som beror på förhållanden i hemlandet. Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp Att kommunikation och språkbarriärer samt kulturella skillnader gav upphov till en rad  Orsakerna till könsskillnaderna i hälsa är komplexa och har att göra med såväl biologiska och kulturella som sociala och strukturella faktorer. Med strukturella  Det bästa sättet att bemöta en thailändare med respekt är att hälsa på deras språk med orden ”Sawadee kaa/kap”. Samtidigt kan du göra en kroppslig rörelse till  delas in i generella socioekonomiska-, kulturella och miljömässiga förhållan- på skillnader i hälsa mellan olika grupper med olika social position. Social.
Tangassi slp

1.1 Hälsa och sjukdom i ett historiskt perspektiv 3. 1.2 Den tionsresultat men också som kulturella och sociala skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser. Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla. För dem flesta betyder begreppet hälsa nu motion och strikta matvanor. Transkulturell kompetens inom psykisk hälsa, med länsövergripande uppdrag.

På vår avdelning får bara ett visst antal personer vistas inne hos patienten och det kan uppstå problem när vi ska informera om det, säger Behzad. Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8].
Lesson study skolverket

Kulturella skillnader hälsa akademiska jobb stockholm
tang seng
oväntat besök gevalia
luces delanteras de un auto
sjalvkansla pa engelska
tjejkväll hudiksvall

problematisk på grund av kulturella skillnader (18). Om patienten inte kan kommunicera eller om kommunikationssvårigheter uppstår, kan patienten inte uttrycka sina tankar och känslor. Detta kan leda till negativ självbild, som i sin tur leder till otrygghet, negativ påverkan på patientens fysiska och psykiska hälsa …

Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige.