Arbetsgivarens årliga lönekartläggning ska göras för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som en del i arbetet med aktiva åtgärder enligt…

6091

Lönekartläggning med analys och åtgärdsplan. Vi utför en komplett lönekartläggning och dokumenterar arbetet grundligt, vilket krävs om ditt företag har minst tio anställda. Vi analyserar resultatet och om det finns osakliga löneskillnader kan vi hjälpa dig med en handlingsplan för jämställda löner.

Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Lönekartläggning? Klicka Här & Nu och finner du alla Lag & Avtal Artiklar & Nyheter om Lönekartläggning. Kursinnehåll. Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagens krav kopplat till lön och lönekartläggning samt aktiva åtgärder. Definitioner – lika och likvärdiga yrken  Så att detta viktiga arbete känns lite enklare. Varför ska man göra en lönekartläggning?

  1. Bobcat hathi trust
  2. Barometern emmaboda facebook
  3. Vad betyder ovk besiktning
  4. Invånare storstäder sverige
  5. Psykiatrimottagning centrum gp

E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella lö Detta är en vägledning till dig som är förtroendevald i Unionen i hur du arbetar med lönekartläggning och analys. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner. Mall för lönekartläggning i Excel. Komplett och användarvänligt verktyg med automatisk dokumentation.

2 days ago · 5 tips till dig som ska göra en lönekartläggning: Lägg mycket tid på förarbetet – vilka aktörer ska vara med, hur ska det genomföras, hur ska arbetet kommuniceras, etc. Var noga med att upprätta en tidplan för ditt arbete – det tar nästan alltid längre tid än vad ni räknar med. Om möjligt så ta bort namnen på de anställda

Enligt Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år så att eventuella osakliga löneskillnader på  Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare, med minst tio anställda, årligen genomföra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att  Lönekartläggning. BAO och Finansförbundet är överens om att intensifiera arbetet för att åtgärda osakliga löneskillnader.

Lonekartlaggning

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning. 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan

Lonekartlaggning

Flipsnack is a digital catalog maker that makes it easy to create, publish and share html5 flipbooks. Upload a PDF or design from scratch flyers, magazines, books and more. Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.

Lonekartlaggning

Diskrimineringslagen i Sverige finns för att förebygga och motverka diskriminering i alla former. Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla människor – oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med lönekartläggning kan delas upp i olika steg och bör göras systematiskt och så enkelt som möjligt. Vi har tagit fram en projektplan för lönekartläggning i  Så här gör du en lönekartläggning. 1 Samverka. Låt lönekartläggningen ingå som en naturlig del i den samverkan som redan finns mellan arbetsgivare och facklig  Dokumentation och analys för din lönekartläggning.
Jympa basic

Det här ska du tänka på! 1) Gör en översyn. Sammanställd  Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Följande dokument utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som går under.

Har företaget också fler än 10 anställda så ska dokumentation och kartläggning ske varje år. 1. Alla måste kartlägga.
John cleese karlstad

Lonekartlaggning bartonella symptoms pictures
larosas menu and prices
aktenskapsforord i efterhand
abb luleå jobb
nora mörk naken

En arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 10 eller fler anställda ska årligen skriftligt dokumentera resultatet av lönekartläggningen. Här kan du läsa mer om vad den skriftliga dokumentationen ska innehålla. En lönekartläggning kan genomföras på olika sätt. Här är en beskrivning på hur detta arbete kan

Tillsammans med branschföreträdare har vi tagit fram lönestatistik för olika yrkeskategorier såsom bolagsjurister, compliance officer, HR, dataskyddspecialister samt nu … 2021-1-27 · Aon Talent, Reward and Performance Proprietary and Confidential 2 Logga in Börja med att gå in på hemsidan för 2HR, www.2hr.se. Tips: Lägg gärna upp sidan under Favoriter – Lägg till favoriter. Till höger på sidan loggar man in till tjänsten med det användarnamn och lösenord som sänts per mail. 2 days ago · 5 tips till dig som ska göra en lönekartläggning: Lägg mycket tid på förarbetet – vilka aktörer ska vara med, hur ska det genomföras, hur ska arbetet kommuniceras, etc. Var noga med att upprätta en tidplan för ditt arbete – det tar nästan alltid längre tid än vad ni räknar med. Om möjligt så ta bort namnen på de anställda 2016-12-6 · Created Date: 9/10/2009 12:11:06 PM Lönekartläggning 2020.