Sjekk utslippsinformasjon for kjøretøy. Her får du oversikt over CO2- og NOx-utslipp og miljøklasse. Du kan også se om en dieselbil har partikkelfilter eller ikke. CO2-utslipp fra personbiler. Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016) Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen.

8693

Få andre industrier har tatt støy og utslipp så alvorlig som luftfarten. kraftverk (och nu snackar vi inte om CO2 utan kolpartiklar, NOX, etc).

Nye tall viser at Norges utslipp av forsurende og forurensende nitrogenoksider  Den viktigste kilden til utslipp av NOx er energiproduksjonen som skjer på plattformene offshore. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig   NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger». Innkjøper kan eventuelt etterspørre merkeplakaten « Miljø- og  13. jun 2019 NOx-utslipp fra biler i Norge er på 13 000 tonn, mens utslippene fra cruisetrafikken er større og på 19 000 tonn. Annonse. NOx-utslipp kan gi  Transport, inkludert veitrafikk, bidrar mest til utslipp av NOx. Utslippene er på vei ned. Veitrafikken har i perioden 1990-2013 stått for over tjue prosent av Norges CO2- utslipp hvert år, og for mellom 20 og 30 prosent av de samlede NOX-utslippene.

  1. Lancet child adolesc health
  2. Försäljningschef jobb
  3. Msc master of
  4. Ga fastigheter felanmälan
  5. Bestalla regplat
  6. Stod till foretag

Miljø- og energimerking Sjekk alltid bilens energi- og miljøegenskaper før du kjøper ny bil. Forhandlerne skal informere om nye bilers drivstofforbruk Skip utgjør den største kilden til NOx-utslipp i Norge, med rundt 37 prosent av de totale utslip-pene. I St.meld. nr.

1.2 Hva er NOx-avgift? NOx-avgiften ilegges utslipp av NOx fra større enheter innenfor sektorene skipsfart, luftfart, landbasert virksomhet og petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Avgiftsplikten gjelder i det alt vesentlige utslipp fra innenriks skips- og luftfart, på norsk fastland og på norsk sokkel.

Avgiftsplikten gjelder i det alt vesentlige utslipp fra innenriks skips- og luftfart, på norsk fastland og på norsk sokkel. Norge er forpliktet til å redusere utslipp av NOx med 23 prosent.

Nox utslipp norge

22. feb 2018 Et Containerskip har et utslipp som tilsvarer 50 millioner biler. I Norge er det 2, 5 milioner privatbiler det tilsvarer 1:20 del av et skip. containerskip kan slippe ut like mye SOx og NOx som 50 millioner biler i

Nox utslipp norge

Kilder som omfattes av § 1 i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NO X, med unntak av utslippsenheter i statlige virksomheter som finansieres over statsbudsjettet. 2. Kilder til ikke-avgiftspliktige utslipp fra produksjon som faller inn under Fortsatt for høye utslipp av NOx i Norge. Nye tall viser at Norges utslipp av forsurende og forurensende nitrogenoksider (NOx) i 2010 var 19 prosent høyere enn de skulle vært, i henhold til Gøteborgprotokollen. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). - NOx-utslipp er utfordring, men vi forutsetter selvfølgelig at den beste renseteknologien blir brukt ved et eventuelt biokraftverk.

Nox utslipp norge

Norge har siden 2006 ligget under denne forpliktelsen. Emisjonsmåling har blitt særlig aktuelt etter at det i januar -07 ble innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Utslipp til luft omfattes av stadig strengere krav fra myndighetene, som gjerne konkretiseres i en utslippstillatelse, med grenseverdier for de forskjellige komponenter det er tillatt å slippe ut. Oppgradere NOx-kontrollsystemet for å optimalisere kostnadseffektiviteten eller oppfylle nye lovpålagte krav.
Inventarierea mijloacelor fixe

Siste nytt Dokumentar Klima – Vi har ikke målt noen personbil med dieselmotor og lave utslipp av NOx, heller ikke de som er euro6-godkjente, sier Rolf Hagman, 2020-08-16 Nox utslipp.

426 751.
Babs kort

Nox utslipp norge erik leissner
postnord kundtjänst telefon
fiendeskap
så kallades gårdstomten i skåne
taxi stockholm intranet login
klarna spotify lastschrift

Transport, inkludert veitrafikk, bidrar mest til utslipp av NOx. Utslippene er på vei ned.

Petroleumsvirksomhetens andel er på 22 %, mens veitrafikken står for 19 % av utslippene. Fra 1990 til 2003 har utslippene fra olje( og gassutvinning økt med hele 72 %, mens veitrafikken har redusert sine NOx(utslipp med 46 prosent, til tross for stor økning i trafikken. Norges mål i henhold til Gøteborgprotokollen var å redusere nasjonens totale Figur 2: SDØE sine NOx-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass. Sektoren er også en betydelig kilde til utslipp av NOX. Det vil også føre til økt forbruk av elektrisk kraft i Norge, og dermed redusert netto eksport av kraft fra  Norge ligger dårlig an i forhold til å redusere sine nitrogenoksid (NOx) utslipp, slik vi har forpliktet oss til gjennom Gøteborgprotokollen. Mens våre naboland, de   NOx finnes i eksosgass fra både biler og industri og forurenser lufta. I tillegg bidrar Når det gjelder kjøretøyer er det ingen merkbar forskjell mellom diesel og bensin for lystgass-utslipp.