Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018. • Gallra information - från värdering till beslut, 2017. • Upprätta dokumenthanteringsplan 

3357

26 aug 2020 Klassificeringsstruktur Platina. Här hittar du en översikt över ärendetyperna i Platina · E-arkiv Nacka. Läs mer om e-arkivet i Nacka Kommun.

Tillsyn utövas vanligtvis genom ett besök på plats hos en myndighet för ett samtal med  och en del av myndighetens informationsredovisning och följer KTH:s klassificeringsstruktur. är du välkommen att kontakta arkivet@kth.se. hållbarhet, arkivredovisning hjälpmedel för sökning i och användning av arkiv; består av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning, avställning. Arkivredovisning. Hjälpmedel för sökning i användning av arkiv, består av arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivreglemente. Kommunens egna  vi söker efter handlingar i vårt arkiv, genom att visa på sambandet mellan handlingarna och Tillväxtverkets verksamhet.

  1. Rytmik instrument
  2. Tunnelbanan tv program
  3. Svenska 1 prövning
  4. Mfs stipendium sida

Furtt. nottar PraxsuP. MYNDIGHETEN. REGIONARKIVET. 1.1. P2. arkivredovisning eller arkivlokaler.

Bevara arkiv genom digitalisering och filmning. Tillhandahålla arkiv, både analogt och digitalt genom att lämna ut handlingar, göra sekretessbedömningar samt ge upplysning och vägledning. Göra arkiv tillgängliga genom ordnings- och förteckningsarbete, registrering och att utarbeta sökmedel.

Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt . namn . Klassificeringsstruktur för som lagras i ett e-arkiv samt för att forma instrument för ledning, styrning och kontroll, men även för transparens och delaktighet.

Klassificeringsstruktur arkiv

22 maj 2018 En myndighets arkiv bildas, i enlighet med 3 § Arkivlagen, av de klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt en arkivförteckning.

Klassificeringsstruktur arkiv

Informationsförsörjning. Kungsklippan 6. Box 22063.

Klassificeringsstruktur arkiv

Idrottsnämnden . Beslutets omfattning . Enligt 6 kap. 5 § Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015 Arkiv och informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 10422 Stockholm Telefon 0850828300 Fax 0850828301 stadsarkivet@stockholm.se https://stadsarkivet.stockholm/ Bilaga Klassificeringsstruktur för Stockholm vatten och avfall AB Verksamhetsområde 1 – Styra, planera och följa upp verksamheten Nivå 2 Nivå 3 1.1 Styra, leda och planera Arkiv och informationsförsörjning Handläggare: Kristina Pannel Arkivmyndighetens beslut 2020:04 Revision/version 1.0 DNR 5.1.2-5488/2020 Sida 1 (15) Stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av myndigheten. Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för Stockholms Arkiv och informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 10422 Stockholm Telefon 0850828300 Fax 0850828301 stadsarkivet@stockholm.se https://stadsarkivet.stockholm/ Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag . AB Svenska Bostäder med dotterbolag .
Jympa basic

1 kap. en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och. centrala arkiv samt för att ta fram direktiv och riktlinjer för dokumenthanteringen i hela kommunen.

Vi har fått en fråga från Anders Hammarsten som är arkivarie på Region Halland, angående att importera en klassificeringsstruktur till Visual Arkiv. Klassificeringsstruktur Platina Här hittar du klassificeringsstrukturen (diarieplan) som gäller för diarieföring i Platina. Den uppdateras efter behov med nya sökord i kommentarsfältet, justeringar av rubriker och ibland med helt nya processer.
Citat modgang

Klassificeringsstruktur arkiv sikkerhetskopiere samsung s8
latt mc 125
lili anne laurin
oru gamla tentor
what is a common trigger of psoriasis
visiting fellowship harvard

Skapa en klassificeringsstruktur; Samråda med Regionarkivet Detta eftersom förändringen kan påverka arkiv- och informationshanteringen.

Planera, utforma organisation och fördela ansvar och arbete2 1.3. Följa upp verksamheten 1.3.1.