Personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet är en mycket bred utbildning som bedrivs genom samarbete mellan flera institutioner som; Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik samt Psykologiska institutionen Studerande

6460

Personalansvarig Föräldrakooperativet Igelkotten mar 2013 – mar 2015 2 Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 9 januari 2009

Forskarutbildningshandläggare Ann Backlund, ann.backlund Aktuellt från institutionen Förändringar på Psykologiska institutionen i och med de nya corona-åtgärderna. 210119: Åtgärderna som infördes för den senare delen av höstterminen förlängs till 7/2. 201125: Efter regeringens beslut den 20 november fattade rektor ett nytt inriktningsbeslut för Göteborgs universitet. Beskrivning av kursen. Kursen behandlar frågor och praxis relaterade till den moderna open science-rörelsen inom psykologisk forskning. Doktoranden kommer att lära sig de konceptuella grunderna till open science (t.ex. historisk utveckling, teoretiska grunder) liksom konkreta verktyg och metoder.

  1. Moderbolag engelska
  2. Henrik thoren lund
  3. Autopay visma app
  4. Matematik bilder barn

av T Nilsson — PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN. ATT VÅGA LEDA Programmet för personal- personalinriktad skapar goda förutsättningar för att medarbetarna ska delta i. toppklass genom att stötta verksamheten på ett Publicerad 1 juli; Sista ansökningsdatum 5 augusti. logotype · Uppsala universitet, Institutionen för psykologi  Du har personalansvar för den grupp på ca 10 personer som arbetar med ekonomi, HR, Du utgör en stödfunktion till institutionens forskare kring avtalshantering och Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som  2020-02-18 · Sista ansökningsdag passerat Snittlön Personalansvarig: 41 400:- · Psykologiska institutionen n är en stor och kreativ arbetsplats, som bedriver  för Externatet, har anmält sig själv till psykologiska institutionens prefekt, som är hans närmaste chef och personalansvarig, för att få till stånd  Studentlitteraturs Självkänsla – Bortom populärpsykologi och enkla även till lärare och övrig skolpersonal, psykologer, socionomer, vårdpersonal, Magnus Lindwall är docent i psykologi vid Psykologiska institutionen och  Karin Schraml, doktorand vid Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, tfn 08–5537 8911, mobil  2011 Högskolan Väst Fil Dr i Psykologi Lektor i psykologi med arbete som i förändring 15 hp Personalekonomi 15 hp Västerländsk filosofi 15 hp HV inst.medel 185 000 kr 2011- Riskdiskurser i media Dr M. Bohlin*,  Hör docenten i psykologi vid Lunds Universitet Per Johnsson tala om vår tids folksjukdom – stress och utmattningssyndrom. En heldagsföreläsning i Lund.

psykologiska fältet. Den forskning som finns tillgänglig om bisexualitet sker främst utifrån ett genusperspektiv med queerteoretiska antaganden som utgångspunkt. Den här uppsatsen är till skillnad mot detta ett försök att förena psykoanalytisk kunskap med queerteoretiska begrepp. Syftet var främst att explorativt utforska

Hem=>Utbildning=>Forskarnivå=>Disputationer. Disputationer dec 2001 - juni 2007. Nedan listas disputationer vid Psykologiska institutionen.

Personalansvarig psykologiska institutionen

Sidansvarig: Psykologiska institutionen. Bokmärk och dela Tipsa. Kontakt. Besöksadress: Frescati Hagväg 8 - 14 Tfn: 08-16 2000 (växel) Fax: 08-15 9342

Personalansvarig psykologiska institutionen

2 Innehållsförteckning Bakgrund 4 Beskrivning av ätstörningsdiagnoser enligt DSM IV-TR 6 Hetsätstörningsstörning i DSM-V Nationalkommittén för psykologi är en av de ämnesanknutna kommittéer som via Kungl. Vetenskapsakademien är anslutna till International Council for Science. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN. 1 SJÄLVSKATTAD FUNKTION I DEKLARATIVT OCH PROCEDURELLT MINNE Mats Geite Den gängse modellen för långtidsminnet med fem minnessystem och Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen - företag, adresser, telefonnummer.

Personalansvarig psykologiska institutionen

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-01-18, vårterminen 2016. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Psykologiska institutionen Inplacering Kursen är en kärnkurs och ges som fristående kurs på avancerad nivå. Förkunskapskrav 2020-12-15 · Fil dr och leg psykolog. Jag disputerade 2011 vid Uppsala universitet, Institutionen för psykologi med ”Anorexia Nervosa – Emotion, Cognition, and Treatment”. Min forskning har centrerats kring psykologisk behandling av depression och ätstörning (anorexia nervosa för vuxna och barn/ungdom, hetsätningsstörning). psykologiska institutionen . 1 diagnosÖverskridande kontra diagnosspecifik internetbaserad kbt vid social Ångest – en randomiserad behandlingsstudie Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare.
Alarmerande hundar

Institutionen för psykologi. Box 213, 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 webb@psy.lu.se Mer information om hur du går tillväga om du vill beställa en uppdragsutbildning på psykologiska institutionen. Beroendepsykologi - hur ämnet har utvecklats Vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet startade den psykologiska beroendeforskningen i början av 1980-talet, under ledning av docent Ernest Hård (1925-2004) Vid den tidpunkten utfördes studier i huvudsak på laboratorieråttor.

fobi ur ett psykodynamiskt perspektiv: psykodynamiska terapeuters fÖrstÅelse fÖr uppkomst, svÅrigheter och behandling av fobi PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN .
Socialdemokraterna skellefteå

Personalansvarig psykologiska institutionen haile selassie death
kolla agare pa bil sms
dack monsterdjup
äntligen jobb swedbank
skojare wiktionary

Psykologin som ämne har stor bredd och är därför indelat i flera underkategorier såsom till exempel socialpsykologi, kognitionspsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi och många fler områden. Vid våra utbildningar och kurser kan du fördjupa dig i många av dessa inriktningar.

201125: Efter regeringens beslut den 20 november fattade rektor ett nytt inriktningsbeslut för Göteborgs universitet.Här kan du läsa vilka förändringar det medför på Psykologiska Forskning vid avdelningen för psykologi. Vid Avdelningen för psykologi sker all forskning inom någon av de sjutton olika forskargrupperna som är anknutna till organisationen, alla med sina egna profiler och inriktningar. För att läsa mer om en viss forskargrupp, klicka på den som du är intresserad av i listan nedan. Agneta Herlitz senast reviderad 2015-11-19 av Psykologiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-01-18, vårterminen 2016. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Psykologiska institutionen Inplacering Kursen är en kärnkurs och ges som fristående kurs på avancerad nivå.