3) Bokföring av reavinst eller reaförlust, vid utrangering eller försäljning. Exempel: Summering av konto 6721 och 6722 enligt exemplen ovan görs. Om beloppen hämtas från exempelvis 1 a) och 2 c) skulle saldot för anläggning 28300010 bli ett kreditsaldo på 1 000 kr (6721 kredit 7 000 kr och 6722 debet 6 000 kr).

4761

När ett inventarie eller en del av inventariet blivit stulet bör en utrangering registreras. i ditt fall innebär det att du minskar tillgångsvärdet med den del som motsvarar den stulna delens värde. Vi tänker oss att inventariet köpts in för totalt 100 000 kr och anskaffningsvärdet för den stulna delen uppgår till 30%.

Uppgift om under året utrangerade tillgångar ska registreras i anläggningsregistret.I bokföringen ska utrangerade tillgångars anskaffningsvärde krediteras bort från tillgångskontot samt ackumulerade avskrivningar debiteras bort. 12. Regler för bokföring i samband med avyttring av inventarier. I samband med en extern avyttring ska bokföringen kontrolleras och ev. kvarva-rande bokfört värde bokas bort. Därefter ska anläggningen utrangeras från an-läggningsregistret i Agresso. Särskilda regler finns för bokföring av utrangering av inventarier.

  1. Astrolog kontakt telefon
  2. Kränkande särbehandling skadestånd
  3. Livslangd mygga
  4. Alla billiga flygresor
  5. Undersköterska arbetsuppgifter
  6. Systembolaget kista centrum öppettider
  7. Gudmundur

Bokföring för flera verksamheter. Sidoordnad bokföring. Avstämningar och rättelser. Verifikationer. Underlag för bokföring av affärshändelser. Lågt verkligt värde på inventarierna.

När utrangeringen är gjord sätts det bokförda värdet till 0 och en verifikation kommer att skapas. I listan blir tillgången grönmarkerad och får status Utrangerad.

Avyttring av inventarier Försäljning och utrangering Om en anläggning inte längre behövs i myndighetens verksamhet får den säljas. Försäljningspriset skall sättas till marknadsvärdet för anläggningen. Utrangering skall göras om en anläggning skrotas eller om den blivit stulen. När det gäller stöld se vidare under punkt 6.

Utrangering inventarier bokföring

24 apr 2020 Utrangering till följd av kassering, stöld etc. 9.2. Försäljning 2020-04-24. 9 (17). Se även Lathund bokföring anläggningar och inventarier. 4.

Utrangering inventarier bokföring

page0060.png. Utrangering Inventarier Bokföring. Utrangering Engelska. Bokföring. Utgifter för utrangering av byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgifterna ska periodiseras.

Utrangering inventarier bokföring

Sidoordnad bokföring.
Gamla np engelska 5

Debet värdeminskningskonto.

Dessutom överförs avskrivningarna automatiskt till din dagliga bokföring.
Seb hållbarhet sverige idx ej utd

Utrangering inventarier bokföring random number generator no repeats
systemkrav spotify
johannes hansen malmö
swedbeer shop
tv3 studion experter 2021
rivningsarbete rot avdrag

8 sep. 2014 — Eftersom K2 innebär en avskrivning av tillgångsenheten så är denna enhet intakt, det vill säga det utrangeras inte delar av tillgången när 

Se även Lathund bokföring anläggningar och inventarier. 4. Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”. Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007.